Hantering av personuppgifter

När Du registrerar Dig hos TVnisse.se ber vi Dig fylla i ett antal personliga uppgifter som namn, email och telefonnummer.

Dessa uppgifter lagrar vi hos oss med ett enda syfte, och det är att kunna underlätta vår kontakt med Dig och ge Dig bästa möjliga service.

De uppgifter Du lämnar till oss hanteras med försiktighet, och vi använder inte dessa uppgifter till någonting annat än vår affärsmässiga relation.

Du kan när som helst be oss radera Dig ur våra register.

Om Du har några funderingar kring detta, kontakta oss så berättar vi mer.